FB

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.

Budynek Bracka 25 wrócił do firmy Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy

3 lutego 2011

Po 20 latach starań, postępowań sądowych i administracyjnych budynek Bracka 25 wrócił do firmy Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy (DTBJ).

25 sierpnia 2010 roku została zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a DTBJ umowa notarialna o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przy ulicy Brackiej 25, co w sposób ostateczny i prawomocny przywróciło DTBJ stan posiadania praw sprzed 1950 roku.

Prawo własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Bracka 25, na której „Dom Braci Jabłkowskich” jest posadowiony zostało uwidocznione prawomocnym wpisem w księdze wieczystej nr WA4M/00001782/7.

Ponadto, z urzędu, Biuro Geodezji i Katastru m.st. Warszawy dokonało aktualizacji wpisów w kartotece budynków. Na tej podstawie 02-02-2011 r. wydany został wypis z rejestru budynków uwidaczniający prawo własności budynku Bracka 25 na rzecz DTBJ.

 

WARSZAWA | NOWY DOM JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 19 | KAMIENICA JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 21 | DOM BRACI JABŁKOWSKICH: BRACKA 25

FACEBOOK | KONTAKT | © 2015 DTBJ SA