FB

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.

Dla mediów

Dom Braci Jabłkowskich odzyskany. Eksmisja Trafficu. Wkrótce otwarcie nowej księgarni

 

Polskie prawo nie pozwala na samowolną okupację cudzej własności. Przepisy wymagają, aby użytkownik uregulował z właścicielem korzystanie z jego budynku, a w szczególności, aby uiszczał z tego tytułu czynsz.
Traffic od wielu lat samowolnie i bezprawnie zajmował budynek Braci Jabłkowskich nie płacąc za to ani złotówki.
Zadłużenie czynszowe Traffica za zajmowanie budynku przy Brackiej 25 wynosi ponad 15 mln zł. Eksmisja Traffica prowadzona jest przez komornika sądowego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.
Po krótkim remoncie zostanie zachowany handlowo-kulturalny charakter budynku Braci Jabłkowskich i już w grudniu otwarta zostanie księgarnia oraz organizowane będą wydarzenia kulturalne.

Bracia Jabłkowscy dwukrotnie zaproponowali Jerzemu Kowalewskiemu, prowadzącemu Traffic, korzystne warunki podnajmu. Propozycja opiewała na czynsz miesięczny w wysokości 36 zł/m2, przy średnich cenach w centrum Warszawy powyżej 100 zł/m2. Wystąpienie z ofertami podyktowane było zamiarem utrzymania działalności księgarni Traffic, która z czasem wrosła w kulturalną panoramę Warszawy. Na żadną z tych ofert Traffic nigdy nie udzielił odpowiedzi.

Są trzy przyczyny zarządzenia eksmisji:

  • Traffic nigdy nie zapłacił właścicielowi ani złotówki czynszu za użytkowaną od wielu lat powierzchnię ponad 4 100 m kw. ulokowanych w jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów Warszawy.
  • Traffic nigdy nie wydał właścicielowi pożytków uzyskiwanych z jego własności, do których właściciel ma prawo z mocy Kodeksu cywilnego.
  • Traffic nie przyjął ofert wynajmu złożonych przez właściciela, które były bardzo korzystne (poniżej cen rynkowych).

W tej sytuacji, w roku 2011 złożony został pozew sądowy. Również w czasie trwającego 2 lata procesu Traffic nie wystąpił z propozycją ustalenia warunków najmu i nie zapłacił właścicielowi ani złotówki, jednocześnie czerpiąc zyski z prowadzonego przez Traffic biznesu. Postępowanie takie jest zaprzeczeniem zasadzie uczciwego prowadzenia przez przedsiębiorców interesów.

W czerwcu 2013 roku proces został zakończony prawomocnym wyrokiem sądów obydwu instancji. Na wezwanie komornika Traffic odmówił dobrowolnego wydania właścicielowi przedmiotu własności, w związku z tym, zgodnie z obowiązującą procedurą, komornik przystąpił w dniu 11 września do przymusowego usunięcia Traffica z Brackiej 25 i przekazania pomieszczeń prawowitemu właścicielowi.

W wyroku sąd potwierdził, że:

  • „Powodowa spółka Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A. w Warszawie jest jedynym użytkownikiem wieczystym gruntu położonego w Warszawie przy ul. Brackiej 25, a także jedynym właścicielem nieruchomości budynkowych położonych na tym gruncie, w tym również budynku handlowo-usługowego nazywanego ,,Domem Braci Jabłkowskich”,
  • „Korzystanie przez pozwaną [Traffic] z przedmiotowej powierzchni nie ma żadnego oparcia w jakimkolwiek tytule prawnym skutecznym względem właściciela. Powodowa spółka [Bracia Jabłkowscy] po odzyskaniu pełni praw do nieruchomości chciała uregulować prawnie z pozwanym sposób korzystania z lokali w budynku przy ul. Brackiej 25. Mimo podejmowanych prób, strona pozwana nie odniosła się do propozycji powoda, co ostatecznie doprowadziło do skierowania do Sądu przedmiotowego powództwa”.

Komornik przekazał firmie Traffic tytuł wykonawczy „zobowiązujący do wydania nieruchomości lub do opróżnienia pomieszczenia” i jest upoważniony „do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciwko dłużnikowi, lecz również przeciwko każdemu, kto uzyskał władanie nieruchomością.” Komornik wezwał Traffic do dobrowolnego opuszczenia nieruchomości w dniu 10 lipca 2013.

Bracia Jabłkowscy zapowiadają, że z początkiem grudnia br. na Brackiej 25 zostanie otwarta nowa księgarnia i centrum kulturalne, tak więc miejsce nie zmieni swego przeznaczenia.

Warszawa, 11 września 2013


dodatkowe informacje:
Marta Jabłkowska
email: marta.jablkowska@dtbj.pl
tel. 783 630 127

 


 

 

Sprostowanie błędnej informacja PAP

 

W związku z błędną informacją prasową na temat sprawy „Domu Towarowego Braci Jabłkowskich”, rozpowszechnioną 21 czerwca 2013 roku przez Polską Agencję Prasową, a następnie powieloną przez portale Onet, Interia i inne, Zarząd Spółki Akcyjnej Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy podaje jak następuje.

1/ 20 czerwca 2013 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznawał apelację wniesioną przez Traffic Club S.A. od wyroku sądu I instancji wydanego w sierpniu 2012 roku, którym sąd ten nakazał spółce Traffic Club wydanie ponad 4 000 m kw. powierzchni handlowej zajmowanej w budynku przy ulicy Brackiej 25 w Warszawie. Ponadto sąd zasądził od Traffic Club na rzecz DTBJ ponad 341 tys. zł tytułem wstępnego odszkodowania (za 3-miesięczny okres) bezumownego korzystania z własności DTBJ.

2/ Po rozpoznaniu odwołania, Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok w części nakazującej Traffic Club opróżnienie i wydanie zajmowanej przy ul. Brackiej 25 powierzchni rozlokowanej na 5 piętrach budynku – i w tej części wyrok ten jest prawomocny i podlega wykonaniu.

3/ Sąd Apelacyjny uchylił natomiast wyrok w części zasądzającej odszkodowanie, zlecając sądowi I instancji ponowne wyliczenie tej należności.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny stwierdził, że własność budynku jest bezsporna, potwierdzając tym samym prawomocność wpisu w księdze wieczystej, w której jako właściciel figuruje Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.

Przesądzając zasadę, sąd tym samym przesądził również fakt, że DTBJ należy się od korzystających z powierzchni w „Domu Braci Jabłkowskich” bez zawartej umowy z właścicielem odszkodowanie wyliczane przy wzięciu pod uwagę cen rynkowych.

Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

 Zarząd Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.

 


 

 

Dziennikarzy zapraszamy do kontaktu z biurem zarządu Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy:

tel.: 22 826 36 44
e-mail: media@dtbj.pl

 

WARSZAWA | NOWY DOM JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 19 | KAMIENICA JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 21 | DOM BRACI JABŁKOWSKICH: BRACKA 25

FACEBOOK | KONTAKT | © 2015 DTBJ SA