FB

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.

Obecność marki

Prywatne Liceum Kupieckie nr 1 w Warszawie im. Braci Jabłkowskich

Prywatne Liceum Kupieckie nr 1 w Warszawie im. Braci Jabłkowskich prowadziło działalność od września 1992 r. do czerwca 2004 r. (zgodnie z reformą szkolnictwa tego typu licea przestały istnieć). W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie oprócz przedmiotów ogólnych uczyli się marketingu, reklamy, towaroznawstwa, ekonomii, ekonomiki firmy, technik sprzedaży, rachunkowości i prawa handlowego.
Przez 12 lat właściciele szkoły i wykładowcy starali się przekazywać uczniom zasady rzetelnego kupiectwa, które realizowane były w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy. 90% absolwentów Liceum ukończyło studia lub studiuje. Część otworzyła własne firmy lub pracują w firmach rodzinnych.

WARSZAWA | NOWY DOM JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 19 | KAMIENICA JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 21 | DOM BRACI JABŁKOWSKICH: BRACKA 25

FACEBOOK | KONTAKT | © 2015 DTBJ SA