FB

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.

Koleje losu

1914Spółka Bracia Jabłkowscy kończy budowę i wyposażenie budynku.

1914-1950W budynku działa Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy

1950Po odebraniu budynku spółce przez państwo przy Brackiej 25 powołany zostaje Państwowy Dom Towarowy.

1951-1970W budynku działa Centralny Dom Dziecka

1972Powstaje projekt rozbiórki budynku w celu poszerzenia ulicy Brackiej. Jednak decyzja ministra kultury i sztuki o pozostawieniu go w rejestrze zabytków przesądza o zaniechaniu tych planów.

1971-1976W budynku działa Dom Obuwia

1976-81Budynkiem zarządza firma plastyczna Warexpo. Corocznie odbywają się w nim Targi Sztuki. W pozostałym czasie galerie Domu Towarowego pozostają puste. Trwa remont części pomieszczeń. Część powierzchni wynajmowana jest na biura i magazyny. Na IV piętrze mieści się Komenda Główna OHP, Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy „Omnipress”, piętro niżej magazyny „Estrady”.

1984Budynek zostaje przekazany Centralnemu Związkowi Rzemiosła w użytkowanie wieczyste na 40 lat.

1985Budynek przejmuje w użytkowanie spółka importowo-eksportowa „Remex”. Planuje otwarcie tu swoich biur i sal promocyjnych oraz prowadzenie działalności handlowej.

1985-92Trwa remont budynku.

1992Spółka Konsbud – Rzemiosło dzierżawiąca budynek od Związku Rzemiosła Polskiego otwiera przy ul. Brackiej 25 dom towarowy „Arka”.

1992-2002W budynku działa dom towarowy „Arka”. Powierzchnia domu towarowego zostaje podzielona na małe, samodzielne sklepy z odzieżą, butami, kosmetykami, biżuterią, sprzętem fotograficznym i gospodarstwa domowego.

2003W budynku rozpoczyna działalność Traffic Club – asortyment sklepu to głównie książki i multimedia.

WARSZAWA | NOWY DOM JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 19 | KAMIENICA JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 21 | DOM BRACI JABŁKOWSKICH: BRACKA 25

FACEBOOK | KONTAKT | © 2015 DTBJ SA