FB

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.

Moda w DBJ

Najbardziej prestiżową imprezą, która zawsze wywoływała bardzo duże zainteresowanie i wielki szturm pań do osób wydających zaproszenia, był organizowany dwa razy w roku pokaz mody: raz w marcu z modelami przewidzianymi na okres wiosenno-letni, drugi raz we wrześniu na sezon jesienno-zimowy.

Zaproszenia te były zawsze bardzo starannie opracowane graficznie przez znanych artystów i reklamowały kreacje. Modele były plonem pracy czteroosobowego zespołu wyjeżdżającego do Paryża i Wiednia miesiąc wcześniej. Zawsze była w tym zespole nasza krojczyni. Nabywano 20-30 modeli w czołowych domach mody, albowiem obecność na tych pokazach wymagała dokonania zakupu. Dodatkowo kupowano tak zwane patrony od „copiste’ów” sprzedających modele tychże domów wykrojone z surówki, które dla zorientowanej krojczyni często wystarczały. Modele z domów mody miały ośmiokrotnie wyższą cenę niż odtworzona później kopia. W ten sposób patrony wzbogacały kolekcję oryginałów. Terenem pokazów mody było całe drugie piętro wyłączone w owym czasie ze sprzedaży. Przygotowywano je do tego celu przestawiając meble i ściągając z całego Domu krzesła ustawiane w kilka rzędów. Pokazy były bezpłatne, wstęp za zaproszeniami wydawanymi naszym stałym klientkom. Oczywiście selekcja mogła być tylko powierzchowna, ale nie miało to zasadniczego znaczenia. Pokaz odbywał się przez trzy popołudnia i od tego zależała ilość zaproszeń (na każdy osiemset), zawsze niewystarczająca w stosunku do zapotrzebowania. Pokaz trwał 2-3 godziny, ilość prezentowanych modeli wynosiła około 200. Były to suknie dzienne, wizytowe, balowe, płaszcze, kostiumy, komplety sportowe, szlafroki i stroje domowe.
Fragment książki Feliksa Jabłkowskiego „Romans ekonomiczny”

W polskim handlu detalicznym w latach trzydziestych podstawowymi sposobami zdobywania sobie klienteli były okna wystawowe, ogłoszenia w periodykach, najczęściej w dziennikach, napisy neonowe w miejscach eksponowanych. Dom Towarowy Braci Jabłkowskich dość daleko odszedł od tego uproszczonego schematu marketingowego. W latach wcześniejszych, do wybuchu pierwszej wojny światowej, poza wystawami i ogłoszeniami głównym środkiem reklamy były półroczne katalogi, wydawane stale od roku 1908, o czym szerzej była już mowa. Związana z tymi katalogami wysyłka pocztowa na dużą skalę poza Warszawę całkowicie ustała z chwilą wybuchu pierwszej wojny światowej na długie lata.
Fragment książki Feliksa Jabłkowskiego „Romans ekonomiczny”

Do katalogów wróciliśmy dopiero w roku 1928, od chwili wydania ostatniego, przedwojennego katalogu upłynęło więc 15 lat. Nawet powierzchowne ich porównanie, bez szczegółowej analizy, pozwala stwierdzić całkowitą zmianę w upodobaniach konsumentów i wynikającą z tego konieczność dopasowania się w propozycjach handlowych do nowej sytuacji. Posiadane przeze mnie trzy katalogi firmowe z lat wcześniejszych (do 1914 roku) minimalnie różnią się od siebie (głównie w szczegółach mody damskiej) zarówno zestawieniami asortymentowymi, jak i wyglądem poszczególnych pozycji w konfekcji, bieliźnie osobistej i galanterii. Tylko rozmiary katalogów się zwiększają z roku na rok w wyniku rozwoju przedsiębiorstwa. Widać natomiast, że solidny wygląd, trwałość materiału, pewnego rodzaju standardowość gatunków były przedmiotem uwagi firmy. Można zrobić przypuszczenie, że wiele przedmiotów nie było związanych wyraźnie z modą i prawdopodobnie interesowano się nimi stale, w każdym pokoleniu.
Fragment książki Feliksa Jabłkowskiego „Romans ekonomiczny

Powojenna reklama katalogowa Domu Towarowego dążyła do pozyskania odbiorców prowincjonalnych i warszawskich. Rejestr klientów prowincjonalnych obejmował z początku lat trzydziestych około 16 tys. adresów. Uzupełniane to było 7-8 tysiącami znanych nam z nazwiska i adresu klientów warszawskich. Razem dwadzieścia kilka tysięcy katalogów rozsyłano pocztą. Całkowity ich nakład był różny, od 25 do 40 tys., zależny od tego, jakich oczekiwano ewentualnych wyników. Nierozesłane katalogi rozdawano na miejscu.
Fragment książki Feliksa Jabłkowskiego „Romans ekonomiczny”

WARSZAWA | NOWY DOM JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 19 | KAMIENICA JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 21 | DOM BRACI JABŁKOWSKICH: BRACKA 25

FACEBOOK | KONTAKT | © 2015 DTBJ SA