FB

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.

Spółka Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy

Historia firmy w Warszawie sięga 1884 roku. W 1914 r. rozpoczął działalność Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy. Duży wybór towarów, wysoka jakość produktów oraz stosunkowo niskie ceny od początku przyciągały rzesze klientów.

Dbałość o odbiorcę była jednym ze znaków firmowych DTBJ – specjalnie przeszkolony personel, liczne usługi dodatkowe, kawiarnia na 3 piętrze domu – to wszystko sprawiało, że Dom cieszył się uznaniem w kraju i zagranicą.

Lata największej świetności Dom Towarowy przeżywał w dwudziestoleciu międzywojennym. Do 1939 roku był jedynym tego typu domem handlowym w Warszawie. Czynny był również podczas okupacji. W czasie Powstania Warszawskiego firma wspierała powstańców, zaopatrując ich w odzież, obuwie i żywność. Produkowano tu także amunicję. Jako jeden z nielicznych budynków w tym rejonie Warszawy Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy przetrwał szczęśliwie bombardowania miasta. W 1945 roku wznowiono sprzedaż oraz rozdzielano towary UNRRA.

W maju 1950 roku odebrano budynek został odebrany rodzinie Jabłkowskich i dom towarowy upaństwowiono. Od 1951 do 1970 roku w budynku mieścił się Centralny Dom Dziecka, następnie Dom Obuwia oraz siedziby biur, a od 1992 roku dom handlowy „Arka”. W czerwcu 1996 roku reaktywowano firmę Bracia Jabłkowscy i zwrócono jej budynek handlowy przy Brackiej 25.

We wrześniu 2011 roku zakończono budowę Nowego Domu Jabłkowskich przy Chmielnej 19. Budynek ma przeznaczenie handlowo-biurowe i rozpoczyna kolejny rozdział nowej historii firmy.

WARSZAWA | NOWY DOM JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 19 | KAMIENICA JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 21 | DOM BRACI JABŁKOWSKICH: BRACKA 25

FACEBOOK | KONTAKT | © 2015 DTBJ SA