FB

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.

Władze spółki

Zarząd

Ewa Barbara JabłkowskaPrezes Zarządu

Tomasz Michał JabłkowskiZastępca Prezesa Zarządu

Maria JabłkowskaCzłonek Zarządu

Magdalena Agnieszka JabłkowskaCzłonek Zarządu

Łukasz Przemysław WojtasikCzłonek Zarządu

Miki JabłkowskaCzłonek Zarządu

Rada Nadzorcza

Monika JabłkowskaPrzewodniczący Rady Nadzorczej

Marta Jabłkowska-WojtasikCzłonek Rady Nadzorczej

Teresa TymienieckaCzłonek Rady Nadzorczej

WARSZAWA | NOWY DOM JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 19 | KAMIENICA JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 21 | DOM BRACI JABŁKOWSKICH: BRACKA 25

FACEBOOK | KONTAKT | © 2015 DTBJ SA