FB

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.

Powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy

28 września 2004

29 lipca 2004 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy. W trakcie zebrania przyjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia oraz przyjęciu jego statutu. Wybrano władze stowarzyszenia.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

  • Upowszechnianie wiedzy na temat przeszłości, współczesności i perspektyw Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, umacnianie społecznej pamięci marki DTBJ.
  • Promowanie reaktywacji działalności DTBJ w budynku przy ul. Brackiej 25.
  • Promowanie idei przedsiębiorczości i rzetelnego kupiectwa.
  • Odtwarzanie i utrzymywanie tradycji przedwojennej Warszawy.
  • Tworzenie i utrzymywanie tradycji Warszawy współczesnej.

W wrześniu 2004 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do rejestru stowarzyszeń pod numerem 000021854 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego „Bracia Jabłkowscy”.

WARSZAWA | NOWY DOM JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 19 | KAMIENICA JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 21 | DOM BRACI JABŁKOWSKICH: BRACKA 25

FACEBOOK | KONTAKT | © 2015 DTBJ SA