FB

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.

Projekt Chmielna

DTBJ wspiera finansowo i merytorycznie Projekt Chmielna zainicjowanyprzez Fundację CMP. Realizowane działania mają na celu rewitalizację i popularyzację ulicy Chmielnej.

W ramach współpracy DTBJ z Fundacją CMP wydawana jest lokalna „Gazeta na Chmielnej” dostarczana bezpłatnie w nakładzie 5000 egz. do lokali gastronomicznych i usługowych przy ul. Chmielnej oraz rozdawana bezpośrednio przechodniom.


Teatrzyki lalkowe, czyszczenie ulicy, Święto Muzyki na Chmielnej

Więcej: www.gazetanachmielnej.pl, www.chmielna.org.pl

WARSZAWA | NOWY DOM JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 19 | KAMIENICA JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 21 | DOM BRACI JABŁKOWSKICH: BRACKA 25

FACEBOOK | KONTAKT | © 2015 DTBJ SA