FB

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.

Stowarzyszenie Galeria Jabłkowskich

29 września 2004 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do rejestru stowarzyszeń pod numerem 0000218504 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy. Ideą założycieli Stowarzyszenia było wsparcie byłych właścicieli w ich staraniach o odzyskanie bezprawnie odebranego im budynku przy ul. Brackiej 25, a tym samym dążenie do przywrócenia Warszawie Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy – elementu tożsamości stolicy, którego powrót zapewniłby kontynuowanie przerwanej tradycji rzetelnego kupiectwa. W 2010 roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Galeria Jabłkowskich.

Statutowe cele Stowarzyszenia to:

  • odtwarzanie i utrzymywanie tradycji przedwojennej Warszawy;
  • dokumentacja i promocja tradycji współczesnej Warszawy;
  • propagowanie wiedzy o fotografii i innych dziedzinach sztuki;
  • wspieranie aktywności twórczej i inicjatyw artystycznych;
  • promowanie idei przedsiębiorczości i rzetelnego kupiectwa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie inicjatyw na rzecz tworzenia, utrzymania i przywracania tradycji Warszawy;
  • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności badawczej i edukacyjnej wynikającej z celów Stowarzyszenia;
  • organizację spotkań, konferencji, seminariów, wystaw i koncertów.

WARSZAWA | NOWY DOM JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 19 | KAMIENICA JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 21 | DOM BRACI JABŁKOWSKICH: BRACKA 25

FACEBOOK | KONTAKT | © 2015 DTBJ SA